✮ชอบกินเจลลี่แบร์ ʕ·...
 6 ชั่วโมง
แชท หาเพื่อนคุย, หาเพื่อนไลน์
\[tab bg=#6495ED textColor=#F0F8FF dark\_bg=#7B68EE dark\_textColor=#2F4F4F\] \[br\] \[marquee text= ☔🌈ขอให้โลกใบนี้ใจดีกับเราบ้างได้ไหม 🥀🌠 behavior=scroll direction=left scrollamount=5 scrolldelay=120 style=border:#E6E6FA 2px solid; border-radius: 20px;font-size:20px;height: 25px;padding:18px;\] \[br\] \[br\] \[center\]\[fontcolor=#FFFAFA\] ❌ไม่คุย 🔞 ส่ง🍌 มาบล๊อคทุกกรณี +โพสต์ประจานนะ _\[/center\]\[br\]_ \[center\]👉 **กรุณาทักอย่างมีมารยาท 👈** \[/center\] \[br\] **_\[center\]\*ขอบคุณสำหรับโหวต⭐ และ ของขวัญ 🎁 \*\[/center\]\[br\]_** \[bodybg=https://cloud.soichat.com/node\_users/01/24800632/d210fc58-98e9-4f74-968b-a01f7a13efe3.jpg repeat=repeat size=cover\] **_\[profile-picture-style=transform: scale(0.5) rotate(7deg); border: 3px solid pink; border-radius: 15px;\]_** \[center\] ʕ·͡ˑ·ཻʔ✿ 𔘓 ♡ ✶ 𖤐 ★ 𒀭 𑁍 ꕤ ✿ʕ·͡ˑ·ཻʔ \[/center\]\[br\] \[fontcolor=#2F4F4F; text-shadow: 0 0 0.5em #2F4F4F, 0 0 0.9em#2E8B57, 0 0 0.5em#FA8072, 0 0 0.5em#1E90FF\] \[loadingScreen bg=#E6E6FA timer=5 animation=ease-out text=░W░E░L░C░O░M░E░ textSize=30 textColor=#A0522D imgSrc=https://cloud.soichat.com/node\_users/01/24800632/019c4a02-8db5-4b71-8fdc-ce432086353c\_animatedgif.gif imgWidth=150 imgBorderRadius=10\] \[profile-picture-style=box-shadow: 0 5px 0 rgb(219, 205, 240,0.7), 0 10px 0 0 rgb(201, 228, 222,0.6), 0 15px 0 0 rgb(242, 198, 222,0.5), 0 20px 0 0 rgb(198, 222, 241,0.4); border: 2px solid black;filter: drop-shadow(-3px -3px rgb(175, 100, 235,0.3));\]
แชท หาเพื่อนคุย, หาเพื่อนไลน์ 1
แชท หาเพื่อนคุย, หาเพื่อนไลน์ 2
แชท หาเพื่อนคุย, หาเพื่อนไลน์ 3
350
คะแนนโหวตเดือนนี้
80154
คะแนนโหวตรวม
969350