🍃
 18 ชั่วโมง
🍃
เพศ อายุ
100
เพศ
ชาย
[profile-picture-style=transform: scale(0.3) rotate(7deg); border: 5px solid pink; border-radius: 40px;]