👀
 เมื่อกี้
👀
เพศ อายุ
22
เพศ
ชาย
[marquee text= 🦇ไม่มีอะไรที่ทำให้ประทับใจ🦇 behavior=scroll direction=left scrollamount=7 scrolldelay=70 style=border: lavender 3px solid; border-radius: 4px;font-size:30px;height: 30px;padding:10px;]