🤭ติดซิ้ม😊ยิ้มอยู่☺
 4 วัน
🤭ติดซิ้ม😊ยิ้มอยู่☺
เพศ อายุ
22
เพศ
ชาย
[br][br][br][br][br][center]😪กูยอมเป็นคนไม่ดี🖕[/center] [br][br][br][center]😔เพราะบางทีกูก็😓[/center] [br][br][br][center]😤ขี้เกลียดมานั่งอธิบาย😡[/center] [br][br][br][center]😴ให้ควายฟัง🤬[br][br][br][br][br][/center] [fontcolor=#00bcd4] [fontcolor=# dd191d;text-shadow: 5px 5px 5px #dd191d, 0 0 0.1px #dd191d, 0 0 5px #dd191d;][fontstyle='Chewy', 'Itim', cursive][profile-picture-style=transform: scale(0.3) rotate(7deg); border: 7px solid pink; border-radius: 40px;][br][bodybg=https://sv1.picz.in.th/images/2022/12/17/J0P5il.jpg repeat=repeat size=cover] [audio url=https://www.dropbox.com/s/afse0tvp8sqoc1g/music101.mp3?dl=1 height=50]