🍏~𝓜𝓲𝓷𝓷𝓲𝓮~🍎
 4 ชั่วโมง
🍏~𝓜𝓲𝓷𝓷𝓲𝓮~🍎
🍏~𝓜𝓲𝓷𝓷𝓲𝓮~🍎
เพศ อายุ
22
เพศ
ชาย
[bodybg=https://cloud.soichat.com/node_users/01/22247725/0b3d14ca-60bd-43c1-9ef2-5bcde0b6f277.png repeat=no-repeat size=contain] **[center]🍏ᗩᑭᑭᒪE🍎[/center]** **[center]ที่ชอบใส่เสื้อตัวเล็ก เพราะอยากให้รู้ว่า "ช อ บ คั บ"[/center]** **[br][br]** **[center]!!! No Private Chat !!![/center]** **[center]ออนทิ้งไว้ ไม่คุยส่วนตัว อย่ามาทักเราเลย เพราะเราไม่ตอบ เข้ามาเล่นเอาฮานะเทอ[/center]** **[br][br]** **[text2=Ap pl eM aple color1=#ffa5f8 color2=#ff5555 size=0.8]** **[center]ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอ แม้ในบางครั้งอาจผิดที่ผิดเวลา แต่สิ่งเดียวที่ไม่เคยผิด คือ "การที่เราได้รักใครสักคน"[/center]** **[br]** **[center]**[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=3KAYDiau7X8 width=724 height=362]**[/center]** **[fontcolor=#FF0099]**