꧁⊱ 🅱🅾🆂🆂 ⊰꧂ วัยรุ...
 2 วัน
꧁⊱ 🅱🅾🆂🆂 ⊰꧂ วัยรุ่น " ชิ้ก ๆ "
[bodybg=https://i.postimg.cc/BbHSg00X/1669509546793.jpg repeat=repeat size=cover] [profile-picture-style=transform: scale(0.4) rotate(7deg); border: 5px solid pink; border-radius: 40px;] [fontcolor=#42352e; text-shadow: 0 0 0.3em#f20202, 0 0 0.9em#42352e]