🚭
 2 ชั่วโมง
🚭
เพศ อายุ
99
เพศ
ชาย
[loadingScreen bg=#01000a timer=3.5 animation=ease-out text=🦭🐒🌷 textSize=30 textColor=#ffffff imgSrc=https://cdn.pic.in.th/file/picinth/IMG_20230831_195602.jpeg imgWidth=250 imgBorderRadius=15] [profile-picture-style=transform: scale(0.2) rotate(3deg); border: 4px solid purple; border-radius: 30px;] [marquee text=[img=https://cdn.pic.in.th/file/picinth/ce4ab7d9470423c4eb7f9d3a399c70ac.gif width=100 height=70] behavior=scroll direction=left scrollamount=0 scrolldelay=0 style=border: pink 0px solid; border-radius: 3px;font-size:00px;height: 70px;padding:0px;opacity:100;position: absolute; top:90px;left:150px;] [profile-picture-style=transform: scale(0.4) rotate(3deg); border: 4px solid purple; border-radius: 30px;] [bodybg=https://i.postimg.cc/1trZSBqx/cb08dd558a4d9b880b4fafc3714ea9a3.jpg repeat=repeat size=cover] [fontcolor=#e0adbb ;text-shadow: 0 0 1px #de718f, 0.6px 0.6px 0.6px #de718f, 0.6px -0.6px 0.6px #de718f, -0.6px 0.6px 0.6px #de718f, -0.6px -0.6px 0.6px #de718f, 0.6px 0px 0.6px #de718f, 0px 0.6px 0.6px #de718f, -0.6px 0px 0.6px #de718f, 0px -0.6px 0.6px #de718f;] [marquee text= 🌷🦭 ชอบคนที่ชัดเจนกับความรู้สึก 🦭🌷 behavior=scroll direction=left scrollamount=3 scrolldelay=100 style=border: b 3px solid; border-radius: 5px;font-size:20px;height: 30px;padding:10px;] [center] บางทีความรักที่ดีที่สุด[/center] [center] อาจไม่ได้เป็นเจ้าของกันและกัน[/center] [center] แต่เป็นการได้เฝ้ามอง[/center] [center] คนที่เรารักมีความสุข[/center] [center] และมีชีวิตที่ดีอยู่ที่ใดสักแห่งบนโลกใบนี้[/center][br] [center] ไม่ว่าสุดท้ายมันจะจบลงในสถานะไหนก็ยังจะยืนยันคำเดิมว่า.......ยินดีที่ได้รู้จัก[/center] [center] 🧺🧸🌷[/center] [br] [br] [center] นักบินอวกาศก็ยังคงหลงรักดวงจันทร์[/center] [center] ส่วนดอกทานตะวันก็ยังคอยมองพระอาทิตย์[/center] [center].....🌜🧑‍🚀🌻.....[/center] [br][br][br][br] [center]ขออนุญาตลบโหวตเก็บแค่ของขวัญนะค่ะคนน่ารัก[/center][center] 🍒🤍🐾[/center] [tab bg=#dba2b2 textColor=#b35b73 dark_bg=#dba2b2 dark_textColor=#b35b73] [br] [br] [br] [br] [br] [br] [br] [center] [audio url=https://drive.google.com/uc?export=download&id=1WAJAhqzLo1kXWUc0zioUmNuGbcUlSniR height=10][/center]