สะสมของขวัญครบ 4 ชิ้น เพื่อแลกคะแนนโหวต

แลกคะแนนโหวตได้ 23 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 23 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 110 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 700 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 800 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 110 คะแนน

แลกคะแนนโหวตได้ 190 คะแนน