คะแนนโหวตรวม 7452
คะแนนโหวต 11/2015 0
อายุ 24
เพศ ชาย
ออนไลน์ล่าสุด 29-มีนาคม-2555

เกี่ยวกับฉัน

%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fupic.me%2Fshow%2F32637921%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fupic.me%2Fshow%2F32638157%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fimage.ohozaa.com%2Fview%2F50bn0%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fupic.me%2Fshow%2F32637921%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fupic.me%2Fshow%2F32637800%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.picza.net%2Fshow.php%3Fid%3DvPlOFTFIEI%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%0A%3Cobject%20width%3D%22240%22%20height%3D%22165%22%3E%0A%3Cparam%20name%3D%22movie%22%20value%3D%22http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fv%2F%26lt%3Bimg%20style%3D%22%20%2F%3E%3Cembed%20style%3D%22visibility%3A%20visible%3B%20width%3A%20240px%3B%20height%3A%20165px%3B%22%20type%3D%22application%2Fx-shockwave-flash%22%20width%3D%22240%22%20height%3D%22165%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fassets.mixpod.com%2Fswf%2Fmp3%2Fmp-simp.swf%3Fmyid%3D88513830%26amp%3Bpath%3D2012%2F03%2F27%22%20border%3D%220%22%20pluginspage%3D%22http%3A%2F%2Fwww.macromedia.com%2Fgo%2Fgetflashplayer%22%20salign%3D%22TL%22%20name%3D%22myflashfetish%22%20flashvars%3D%22mycolor%3DFFEFB5%26amp%3Bmycolor2%3DFFD000%26amp%3Bmycolor3%3DDB4646%26amp%3Bautoplay%3Dtrue%26amp%3Brand%3D1%26amp%3Bf%3D4%26amp%3Bvol%3D100%26amp%3Bpat%3D10%26amp%3Bgrad%3Dfalse%22%20wmode%3D%22transparent%22%20quality%3D%22high%22%3E%3C%2Fembed%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.mixpod.com%2Fplaylist%2F88513830%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cimg%20style%3D%22border-style%3A%20none%3B%22%20title%3D%22Get%20Music%20Tracks!%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fassets.myflashfetish.com%2Fimages%2Fget-tracks.gif%22%20alt%3D%22Music%22%20%2F%3E%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.mixpod.com%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3Cimg%20style%3D%22border-style%3A%20none%3B%22%20title%3D%22Create%20A%20Playlist!%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fassets.mixpod.com%2Fimages%2Fmake-own.gif%22%20alt%3D%22Playlist%22%20%2F%3E%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fobject%3E%0A%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cspan%20style%3D%22color%3A%20%23f9fe00%3B%20font-size%3A%20small%3B%22%3E%3Cspan%20style%3D%22font-family%3A%20verdana%2C%20arial%2C%20sans-serif%3B%22%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%20%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fimage.ohozaa.com%2Fview%2F26co%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A%2F%2Fimage.ohozaa.com%2Fview%2F26co%22%20target%3D%22_blank%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%3Cimg%20style%3D%22visibility%3A%20hidden%3B%20width%3A%200px%3B%20height%3A%200px%3B%22%20src%3D%22http%3A%2F%2Fc.gigcount.com%2Fwildfire%2FIMP%2FCXNID%3D2000002.0NXC%2FbT*xJmx*PTEzMjg3NTQ1OTMxNzEmcHQ9MTMyODc1NTIzMjc4MSZwPTE4MDMxJmQ9Jmc9MSZvPTNiZjE4ZmMzZDJiODQ1NWM4YTc1%2FOGIzNWJjMDEwNDZjJm9mPTA%3D.gif%22%20border%3D%220%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%220%22%20height%3D%220%22%20%2F%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%3Cspan%20style%3D%22font-size%3A%20medium%3B%22%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3C%2Fspan%3E%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3E%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%26nbsp%3B%3Cimg%20src%3D%22http%3A%2F%2Fc.gigcount.com%2Fwildfire%2FIMP%2FCXNID%3D2000002.0NXC%2FbT*xJmx*PTEzMjgxNjk3MDAxNTYmcHQ9MTMyODE2OTcwMjg*MyZwPTE4MDMxJmQ9Jmc9MSZvPTY5ZGE1MjM2ZDA4MjQwZWRhYWZl%2FYjdiNTg4NTFmNjI*Jm9mPTA%3D.gif%22%20border%3D%220%22%20alt%3D%22%22%20width%3D%220%22%20height%3D%220%22%20%2F%3E%26nbsp%3B%3Cbr%20%2F%3E%3Cbr%20%2F%3E%26nbsp%3B%3C%2Fp%3E
1490 คนโหวตให้กับเพื่อนคนนี้